Světový pohár spřežení

31.07.2014 21:38
Od čtvrtka 3. 7. do neděle 6. 7. 2014 pořádal jezdecký oddíl TJ Agro Cheb výjimečnou akci 
 
– 22. ročník Světového poháru spřežení v jezdeckém areálu v Nebanicích u Chebu. Na 
 
závodech se sešla světová a naše špička, která soutěžila v několika kategoriích. Pro TJ Agro 
 
Cheb byla zvláště úspěšná kategorie dvojspřeží, v níž její tělovýchovné jednoty Martin Gössl 
 
obsadil vynikající 2. místo. 
 
Akce byla úspěšná nejen po sportovní stránce, ale i po stránce společenské, neboť po celou 
 
dobu konání závodů byl pro diváky připraven bohatý doprovodný program. Zejména děti 
 
mohly využít mnoho atrakcí jako např. skákací hrad, jízdu v kočáře a na koních.
 
Velké poděkování patří všem, kteří se na pořádání a na organizaci závodů podíleli. 
 
Mimořádné díky patří i sponzorům, bez jejichž finančních příspěvků by se světový pohár 
 
neuskutečnil. Nejvýznamnějšími sponzory byli město Cheb, Karlovarský kraj, Ministerstvo 
 
zemědělství a některé významné firmy Karlovarského kraje.