OBNOVA TENISOVÉHO AREÁLU TJ AGRO CHEB, Z.S.

19.11.2021 17:54

Po ukončení letní sezony byla zahájena plánovaná obnova komunikací tenisového areálu TJ Agro Cheb, z.s. (v ulici Boženy Němcové).

Obsahem prací je odstranění a odvoz poškozené nevyhovující štěrkové komunikace, vyrovnání podkladu, položení asfaltové drtě v délce cca 100 m, osazení obrubníků a jejich spárování.

Zkvalitnění sportovního zázemí je významnou podporou činnosti a dalšího rozvoje tělovýchovné jednoty podle standardů souvisejících se sportovními aktivitami na úrovni výkonnostního a rekreačního sportu.

TJ Agro Cheb, z.s., děkuje Krajskému úřadu Karlovarského kraje za finanční dotaci poskytnutou v rámci Program pro poskytování dotací z rozpočtu Karlovarského kraje na podporu údržby a obnovy sportovních zařízení.