Usnesení konference delegátů Tělovýchovné jednoty Agro Cheb konané dne 3. 6. 2015

29.06.2015 20:00

Konference schvaluje:
1. Nové stanovy v souvislosti se změnami vyplývajícími ze znění zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník.
2. Změnu názvu na TJ Agro Cheb, z.s.

 

Konference ukládá:
1. Výboru TJ zajistit zápis změny názvu do obchodního rejstříku a uložení nových stanov do
Sbírky listin.
2. Výboru TJ zajistit oznámení změny názvu příslušným institucím a organizacím (např.
Městský úřad Cheb, Komerční banka, ČUS).
3. Předsedům oddílů předat tajemníkovi TJ seznam členů oddílů do 20. 6. 2015.

 

Zapsali dne 3. 6. 2015 členové návrhové komise:
František Jindráček
Jaroslav Reischel