Historie

        Tělovýchovná jednota Agro Cheb byla sportovními nadšenci založena v roce 1954 tehdy krátce pod názvem TJ Dynamo ZČE. Potom byla téměř 20 let známá jako TJ Dynamo STS a současný název TJ Agro Cheb nese od roku 1974.

        Zpočátku se jednota věnovala pouze kopané a teprve v průběhu sedmdesátých a osmdesátých let minulého století byly ustaveny sportovní oddíly odbíjené, jezdectví, košíkové, tenisu a kolové. Později k nim přibyly oddíly kondiční kulturistiky, country tance, sportovní tance a pétanque.

        Tělovýchovná jednota Agro Cheb dokázala za více než padesát let své existence vybudovat krásné sportovní areály, na nichž získalo k tělovýchově a sportu kladný poměr mnoho chebských občanů.

        Jedná se o fotbalový stadion na Hilárii, který je nyní po rozdělení TJ Agro na dvě části nadále zvelebován nově vzniklým sportovním subjektem FC Cheb.

        V těsném sousedství s fotbalisty působí od roku 1982 ve svém areálu tenisový oddíl TJ Agro.

        Volejbalisté TJ Agro postavili svůj sportovní areál v Mlýnské ulici v nádherném prostředí, takřka ve stínu Chebského hradu, kde se každodenně věnují sportu odbíjenkáři, nohejbalisté a hráči holdující pétanque.

        TJ Agro dosáhla za dobu svého působení značných sportovních úspěchů, přestože jejím hlavním mottem bylo umožnit kondiční a rekreační sportovní vyžití maximálnímu počtu občanů. Špičkové výsledky byly dosaženy zejména v mládežnických kategoriích, v nichž žáci a dorostenci získali několikrát medaile na mistrovstvích republiky (odbíjená, jezdectví).

        TJ Agro Cheb je stále otevřená každému, kdo má zájem provozovat aktivně sport a kdo bude akceptovat její stanovy.