Oddíly

Oddíl

Kontaktní osoby

Telefon

E-mail

volejbal

Mgr. Zbyněk Syrovátka

603 242 226

zsyrovatka@seznam.cz

jezdectví

Eva Šimáčková

731 472 316

nebanice@wia.cz

Ing. Miloslav Šimáček

731 472 311

 

tenis

Stanislav Novák

725 745 838

stundy@seznam.cz

kondiční kulturistika

Ivana Říčařová

603 542 212

ivari01@seznam.cz